Rečiausias leopardas pasaulyje

Šios didžiosios katės gavo naują galimybę išgyventi.

By Scott Elder
Photograph by

Lėtai leisdamasis snieguotu kalvos šlaitu amūrinis leopardas pro medžius stebi auką. Apačioje plytinčioje proskynoje dėmėtasis elnias graužia medžio žievę - kone vienintelį likusį maistą, kai užklumpa šalta Rusijos žiema. Leopardas taip prisispaudžia prie žemės, kad pilvo kailis braukia sniegą. Staiga jis šoka pirmyn puldamas už 3 m stovintį elnią.

Atrodytų, amūriniai leopardai turi visas savybes išgyventi - jie labai greiti, stiprūs ir moka slėptis. Tačiau dar visai neseniai šios pavojuje atsidūrusios katės vos neišnyko dėl dešimtmečius naikintų buveinių ir brakonieriavimo. Laimė, neseniai įkurtas nacionalinis parkas ir kitos taikomos priemonės padeda joms išvengti baugaus likimo.

Plačiau skaityk kovo mėnesio numeryje.

 UAB „Alma Littera“, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius , Tel. 8 5 210 25 70, Faks. 8 5 272 80 26, El. paštas info@nationalgeographic.lt

https://www.ngkids.lt/lt/zurnalu_archyvas/2019_kovas1/reciausias_leopardas_pasaulyje/