Gyvybinė arterija

Kongo upė yra svarbiausias kelias, vingiuojantis per Afrikos širdį, bet tik tiems, kas ryžtasi juo keliauti.

Autorius: Robert Draper

Laivas plaukia po žvaigždėmis nusėtu dangumi. Jis pūškuoja per vandens telkinį, kuris vienur atrodo platus lyg vandenynas, o kitur teprimena seklų upeliuką. Todėl plaukti tamsoje kvaila ir net nelegalu. Tačiau valties keleiviams tokios aplinkybės, kaip atsargumas ir teisėtumas, ne itin rūpi. Galų gale svarbiausia taisyklė yra ta, kad čia, Kongo upėje, darai tai, ką turi daryti.

Laivas pavojingai perkrautas. Varikliu, numatytu pervežti maždaug 675 t, jis stumia tris baržas, kurių bendras krovinys - geležies strypai, cemento maišai, maisto produktai - viršija 815 t. Baržas dengia palaikis brezento ir drobės stogas, po kuriuo glaudžiasi maždaug 600 žmonių. Gal pusė jų už šią kelionę aukštupio link sumokėjo iki 80 JAV dolerių. Likusieji į denį pateko slapta.

Plačiau apie tai skaitykite žurnalo „National Geographic Lietuva" spalio mėnesio numeryje.

Dar Šiame numeryje: