Prenumeruok žurnalą ir skrisk į Kubą

2017 m. Vasario 20 d. 09:30 Vilniaus knygų mugės proga „National Geographic Lietuva“ ir „Turkish Airlines“ Jus kviečia į Kubą! Susipažinkite su žaidimo taisyklėmis.

Akcijos taisyklės
1. Organizatorius

1.1. UAB „Alma littera" (juridinio asmens kodas: 120029537, reg. buveinės adresas: Ulonų g. 2, 08245 Vilnius) (toliau - „Organizatorius") organizuoja akciją „Skaityk ir skrisk!" (toliau - „Akcija"), kuri yra vykdoma pagal šias taisykles (toliau - „Taisyklės").
2. Akcijos sąlygos ir laikotarpis
2.1. Akcija vyksta nuo 2017 m. vasario 20 d. iki 2017 m. vasario 28 d. (imtinai).
3. Akcijos dalyviai
3.1. Akcijos dalyvis - asmuo, turintis teisę dalyvauti Akcijoje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
3.2. Akcijoje negali dalyvauti Organizatoriaus darbuotojai, žurnalo „National Geographic Lietuva" darbuotojai ir bendradarbiai, bendrovių UAB „KPMS ir partneriai", „Delfi" ir „Žurnalų leidybos grupė" darbuotojai bei kiti asmenys, kuriuos Organizatorius tiesiogiai ar netiesiogiai samdo Akcijai organizuoti ir/ar vykdyti, taip pat šių asmenų artimieji giminaičiai.
3.3. Akcijoje negali dalyvauti jaunesni nei 14 (keturiolika) metų asmenys. Jaunesni nei 18 metų asmenys Akcijoje gali dalyvauti tik su tėvų ar rūpintojų sutikimu. Jaunesnis nei 18 metų asmuo registruodamasis dalyvauti Akcijoje patvirtina, kad yra gautas tėvų ar rūpintojų sutikimas, bei kad tėvai ar rūpintojai susipažino su Taisyklėmis.
4. Registracija
4.1. Akcijoje dalyvauja visi asmenys 2017 m. vasario 20-28 dienomis portaluose www.nationalgeographic.lt, www.delfi.lt ir www.zurnaluprenumerata.lt bei knygynuose „Pegasas" įsigiję žurnalo „National Geographic Lietuva" 12 mėn. prenumeratą bei aktyvinę ją ir prenumeratos registracijos formoje įvedę savo vardą, pavardę bei el. pašto adresą.
5. Prizai
5.1. Akcijoje dalyvaujantis asmuo gali laimėti Organizatoriaus įsteigtą prizą: 2 aviakompanijos „Turkish airlines" lėktuvo bilietus skrydžiui Vilnius-Havana-Vilnius:
• 2 ekonominės klasės bilietai skrydžiams į abi puses iš Vilniaus (per Stambulą) į Havaną.
• Skrydžiai pasirinktomis datomis bus patvirtinti tik esant laisvų vietų lėktuve, gavus patvirtinimą iš Turkish Airlines pagrindinio ofiso Stambule.
• Skrydžiai negali būti patvirtinti švenčių periodu (Kalėdos, Naujieji metai, Velykos ir kt.).
• Skrydžių datos turi būti suderintos ne vėliau nei 2017 m. kovo 31 d.
• Skrydžių datos turi būti nuo 2017 m. kovo 01 d. iki 2018 m. vasario 28 d.
• Prizas nekeičiamas į kitą prizą arba grynuosius pinigus.
• Prizu pasinaudoti gali tik jį laimėjęs asmuo ir jo nurodytas lydintysis asmuo, vienas bilietas vienam asmeniui, abu keleiviai turi skristi kartu tais pačiais skrydžiais ir tomis pačiomis datomis.
• Mokesčius, taikomus prizui pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, apmoka prizo laimėtojas.
5.2. Prizo laimėtojas išrenkamas burtų keliu.
6. Laimėtojų atranka
6.1. Prizo laimėtojas bus išaiškinti kompiuteriu atsitiktinės atrankos būdu iš duomenų bazės, kurioje bus registruojami visi Akcijos dalyviai. Laimėtojas bus atrinktas iki 2017 m. kovo 10 d.
7. Laimėtojų informavimas bei Prizų atsiėmimas
7.1. Prizo laimėtojas bus skelbiamas žurnalo „National geographic Lietuva" facebook.com paskyroje kitą darbo dieną po laimėtojo išaiškinimo.
7.2. Su laimėtoju dėl prizo bus susisiekta jo pateiktu el. paštu per 2 (dvi) darbo dienas nuo laimėtojo išaiškinimo.
7.3. Jei laimėtojas per 5 (penkias) darbo dienas nuo Organizatoriaus laiško gavimo neatsako į Organizatoriaus laišką - prizas grąžinamas į prizų fondą.
7.4. Jeigu bus pateiktas neteisingas elektroninis paštas, prizas nebus įteiktas ir Akcijos dalyvis neteks teisės reikalauti prizo ar teisės reikalauti atlyginti kokius nors nuostolius, įskaitant nuostolius, susijusius su prizo netekimu ir/ar dalyvavimu Akcijoje.
8. Ginčų nagrinėjimo tvarka
8.1. Visus skundus, susijusius su Akcija, įskaitant skundus, susijusius su laimėtojų atranka ir/ar prizų teikimo tvarka, nagrinėja Organizatorius.
8.2. Skundai Organizatoriui turi būti pateikti Akcijos laikotarpiu ar ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas pasibaigus Akcijai adresu UAB „Alma littera", Ulonų g. 2, 08245 Vilnius, arba el. pašto adresu post@almalittera.lt.
8.3. Organizatorius skundą privalo išnagrinėti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos.
9. Asmens duomenų apsauga
9.1. Akcijos dalyvių asmens duomenų valdytojas yra Organizatorius. Organizatorius įsipareigoja laikytis konfidencialumo. Akcijos dalyvių asmens duomenys nebus teikiami jokiems duomenų gavėjams.
9.2. Akcijos metu surinkti Akcijos dalyvių asmens duomenys (vardas, pavardė ir el. pašto adresas) bus naudojami Akcijos vykdymo tikslais . Laimėtojo vardas ir pavardė bus paskelbti žurnalo „National Geographic Lietuva" Facebook profilyje https://www.facebook.com/National.Geographic.Lietuva . Dalyvaudamas Akcijoje, asmuo išreiškia savo sutikimą dėl jo vardo ir pavardės naudojimo šioje Taisyklių dalyje nurodytais būdais.
9.3. Akcijos dalyviai dalyvaudami Akcijoje ir pateikdami savo asmens duomenis patvirtina, kad neprieštarauja, jog jų asmens duomenys būtų tvarkomi įstatymuose bei šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Akcijos dalyviai taip pat turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir sužinoti kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius savo asmens duomenis.
10. Atsakomy
10.1. Organizatorius neatsako už nuostolius, susijusius su Akcijos panaikinimu ar Akcijos vykdymo termino pakeitimu. Organizatorius taip pat neatsako ir neatlygina nuostolių, susijusių su prizų atsiėmimo tvarkos pakeitimu.
10.2. Organizatorius neprisiima jokių įsipareigojimų, susijusių su prizų kokybe.
11. Kitos sąlygos
11.1. Akcijos dalyviai, registruodamiesi šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, patvirtina savo sutikimą dalyvauti Akcijoje.
11.2. Akcijos dalyviai, dalyvaujantys Akcijoje, patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jomis vadovautis bei jų laikytis.
11.3. Visus šiose Taisyklėse neaptartus klausimus reguliuoja Civilinio kodekso, Vartotojų teisių apsaugos įstatymo ir kitų taikytinų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos.
11.4. Prizai į pinigus ir kitus daiktus nėra keičiami. Už neatsiimtus prizus dalyviams nėra atlyginama.
11.6. Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti Akciją bet kuriuo metu, jeigu įvyktų esminis šių Taisyklių pažeidimas ir/ar piktnaudžiavimas jomis arba jeigu atsirastų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės. Apie Akcijos nutraukimą Organizatorius privalo paskelbti tinklalapyje interneto svetainėje http://www.nationalgeographic.lt/
11.7 Kilus klausimams, galima kreiptis šiuo el. pašto adresu: pranesimai@nationalgeographic.lt

 

 VšĮ „Atverk pasaulį", Skersinės sodų 6-oji g., 61 Vilnius, Tel. +37068713935, Faks. +37052314195, El. paštas info@nationalgeographic.lt

https://www.ngkids.lt/lt/naujienos/prenumeruok_zurnala_ir_skrisk_i_kuba